SZKOŁA ONLINE

Opiekunka Dziecięca

Zajęcia teoretyczne ONLINE z dowolnego miejsca. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi np. przedszkole, żłobek.

Zaczynamy we wrześniu 2024 r.

Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504
pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Uczymy hybrydowo

Zaczynamy we wrześniu 2024 roku

Cena

Cena za kurs – 2300 zł za jedną kwalifikację

Zakończenie w kwietniu 2025 r.

Egzamin państwowy w czerwcu 2025 r.

Kwalifikacja w zawodzie

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Oto certyfikat i dyplom jaki otrzymasz po ukończeniu dwóch kwalifikacji:

Certyfikat
Oto certyfikat, jaki otrzymasz po zdaniu egzaminu przez OKE
Oto certyfikat, jaki otrzymasz po zdaniu egzaminu przez OKE
Dyplom
Dyplom zawodowy o jaki możesz się ubiegać w OKE po uzyskaniu kwalifikacji, jeśli posiadasz wykształcenie zawodowe średnie lub wyższe
Dyplom zawodowy o jaki możesz się ubiegać w OKE po uzyskaniu kwalifikacji, jeśli posiadasz wykształcenie zawodowe średnie lub wyższe

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Teoria i praktyka

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 432 godziny (online)
Liczba godzin zajęć praktycznych: 432 godziny
Liczba godzin praktyk zawodowych: 140 godzin (4 tygodnie)

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: 

Cel kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych
i wspomagających rozwój dziecka:

Gdzie znajdziesz pracę?

Zapisz się wstępnie

To do niczego nie zobowiazuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

odpowiadam w ciągu 24 godzin

Zapisz się wstępnie

To do niczego nie zobowiazuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

odpowiadam w ciągu 24 godzin